Croatian(HR)English (United Kingdom)
   
Text Size
www.hrd.hr
  • Održano svečano predstavljanje 9 projekata odobrenih na IPA natječaju

  • Milijun eura za projekte zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine

  • Organizacijama civilnog društva dodijeljeno pola milijuna eura

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Slijedom objave otvorenog poziva za dostavuprojektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje usluge osobne asistencijeza osobe s invaliditetom“, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskihpotencijala 2007.-2013., pozivamo sve potencijalne prijavitelje da se sukladnonatječajnoj dokumentaciji prijave za financijsku potporu iz Europskogsocijalnog fonda.Ovim programom dodjele bespovratnih sredstavapodržati će se projekti koji će pridonositi jačanju socijalnog uključivanjaosoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobneasistencije.  Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnihprijedloga su povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu životaosoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim imentalnim oštećenjima odnosno povećati broj zaposlenih osoba u nepovoljnompoložaju na tržištu rada, njihovim  zapošljavanjem  kao osobnihasistenata.Potencijalni prijavitelji su: organizacije civilnog društva, neprofitneorganizacijeRok za dostavu projektnih prijedloga je 24.veljače 2015. godine. Natječajna dokumentacija se može preuzetislijedom poveznice:  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/116Prijavni obrazac A možete preuzeti slijedompoveznice:  https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap
Slijedomzaprimljenih pitanja potencijalnih prijavitelja objavljen je prvi set Pitanja iodgovora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedlogaza dodjelu bespovratnih sredstva ''Poboljšanjepristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju''. Navedenidokument dostupan je slijedom linka:  http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/102/Pitanja_i_odgovori_u_okviru_Poziva_1.pdf

Cjelovitu verziju obavijesti o dodjeli ugovora u sklopu programa bespovratne pomoći 'Jačanje socijalnog dijaloga' možete pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili u sekciji Natječaji.

Izmijenjena je natječajna dokumentacija natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava "Obrazovanje za poduzetništvo i obrt". Više informacija možete pronaći ovdje.

Zanimaju te tvoje mogućnosti iz EU fondova?
Što možeš iskoristiti sada, a što nakon studiranja?

Rok za dostavu projektnih prijedloga produžen je do 27. listopada. Više informacija možete pronaći ovdje .

Dana 12.9.2014. objavljen je posljednji, 5. set Pitanja i odgovora u okviru Poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 3".  Dokument možete preuzeti na sljedećoj poveznici:  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76

Dana 5. rujna objavljen je 4. set Pitanja i odgovora u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 3''.

 

Stranica 1 od 23